شرکت آذر پارس

آدرس کارگاه ها و شعبه های فعال
آدرس شعبه مرکزی : تبریز جاده آذرشهر بعد از پل پتروشیمی نبش کوی سهند شعبه مرکزی
آدرس شعبه 1 و 2 : جاده آذرشهر نرسیده به شهرک صنعتی رجائی انتهای کو شجره شعبه ۱ و ۲شماره تماس : ۰۴۱۳۴۲۱۹۰۷۴-09382939998شماره همراه : ۰۹۱۴۳۳۳۵۴۷۴شماره تماس مدیریت : 09149995601اینستاگرام farshidalizadee